Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats godkänner du att följa dess villkor för användning, vilket tillsammans med vår sekretesspolicy styr hur denna webbplats får användas. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor och bestämmelser, bör du lämna denna webbplats omgående.

Användningen och användarvillkor

Informationen på denna webbplats är för allmän informations syfte. Informationen tillhandahålls av Tidningsannonsen.se och vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, dock utan garantier Den kan ändras utan förvarning.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktighet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplig information som finns och/eller erbjuds på denna webbplats. Du accepterar att information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag, och vi avskriver oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel till den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Din användning av information eller material på denna webbplats sker på eget bevåg, vilket vi inte hålls ansvariga för. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats är korrekta och motsvarar dina förväntningar. Vi avskriver oss ansvariga för förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskadorr som sker på denna webbplats.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av och licensieras till oss. Detta inkluderar design, layout, utseende och grafik. Kopiering är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt.

Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadestånd och kan vara ett brott.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet och för att lämna ytterligare information. Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplatser.

Användning av denna webbsida är omfattas av lagarna i Sverige.

Vi anstränger oss väldigt hårt för att hålla hemsidan igång. Dock så tar Tidningsannonsen inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, att hemsidan tillfället inte tillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Integritet

All information som du lämnar till Tidningsannonsen är föremål för vår sekretesspolicyn för våran webbsida Sekretesspolicy.